Välgörenhet vi engagerar oss i

Tillsammans för barns rättigheter och flickors lika villkor

Alla barn ska få växa upp i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter.

Vi finns i över 70 länder. Förra året nåddes över 30 miljoner barn av vårt arbete.

Varmt tack för ert stöd!

Logotyp för 'Stolt Företagsfadder hos Plan International', vilket visar frisörsalong Team Linda Falcks åtagande för välgörenhet genom stöd till Plan International och Barnfonden.

Stort tack för ditt stöd!

Barnfonden är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter i områden som drabbats eller kommer att drabbas av klimatförändringar. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet. Genom att stötta Barnfonden – som fadder, månadsgivare eller genom att ge en gåva – bidrar du till innovativa lösningar som ger fler barn möjlighet att växa upp i trygghet

Tillsammans med ChildFund Alliance, det globala nätverk Barnfonden är en del av, stödjer vi 32 miljoner barn och familjer i 70 länder.